Premio SISI

Locandina SISIGalleriaArticolo Premiato

VII° Workshop SISI

 

2° Workshop SISI dei Professori a Contratto

6° Workshop SISI 2021

5° Workshop SISI 2020

 

4° Workshop SISI 2019

 

3° Workshop SISI 2018

 

2° Workshop SISI 2017

 

1° Workshop SISI 2016

7° Workshop SISI 2022
6° Workshop SISI 2021
5° Workshop SISI 2020
4° Workshop SISI 2019
3° Workshop SISI 2018
2° Workshop SISI 2017
1° Workshop SISI 2016
1° Premio 7° Workshop SISI 2022
1° Premio 6° Workshop SISI 2021
1° Premio 5° Workshop SISI 2020
1° Premio 4° Workshop SISI 2019
1° Premio 3° Workshop SISI 2018